ru ua
Каталог

Оферта

ВСТУП

Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). За повної згоди з цим Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару та умов цього договору.

Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів (далі іменується - Договір) в Інтернет-магазині https://www.sirco.com.ua (далі іменується - «Інтернет - магазин» та/або «Сайт») та будь-який юридичний чи фізичний особою, або фізичною особою-підприємцем, що приєдналися до умов цього Договору (далі іменується - «Покупець») визначає умови порядку та купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині.

Договір носить характер публічної оферти та укладається шляхом пропозиції продавця укласти цей Договір та прийняття пропозиції Покупцем.

Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договіру шляхом публікації змін на веб-сайті. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково під час публікації відповідних змін.

 


1. Терміни та визначення

Сайт - https://www.sirco.com.ua.

Виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару або про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, разом із товаром передаються споживачу, своє найменування, торгову марку чи іншу елемент, що ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар – згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

Відвідувач веб-сайту – особа, яка відвідує Сайт без мети розміщення Замовлення.

Замовлення – рішення Покупця придбати шляхом належного оформлення запиту Покупця на придбання та доставку за вказаною адресою, обраною на веб-сайті Товарів.

Інтернет-магазин - сайт Продавця, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу товарів необмеженому колу осіб шляхом укладання договору публічної оферти купівлі-продажу товарів відповідно до запропонованого Продавцем опису товарів, розміщеного на сайті продавця, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром.

Істотний недолік товару - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з наступних ознак:

а) він взагалі не може бути усунений;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Користувач - юридична або фізична особа, або фізична особа-підприємець, відвідувач Веб-сайту, має на меті розміщення замовлення на веб-сайті та приймає умови цього Договору.

Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів або вимогам до неї, а також інформації про продукцію, надану виробником (виконавцем, продавцем).

Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на Сайті Продавця, доступ до якого здійснюється за допомогою створеного Покупцем логіну та паролю, в якому відображено його персональні дані та перелік Замовлень.

Покупець – Користувач, який розмістив Замовлення на веб-сайті.

Персональні дані - будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи.

Товар - предмети, представлені в Інтернет-магазині Продавця, розміщені у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), які можуть супроводжуватися його зображенням (фото).

 

2. Загальні положення

2.1. Цей договір є договором публічної оферти відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

2.2. Відвідувач / Користувач набуває статусу Покупця після оформлення Замовлення.

2.3. Цей Договір вважається укладеним між Покупцем та Продавцем з моменту замовлення Покупцем.

2.4. Укладаючи цей Договір Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та приймає умови цього Договору, а також, якщо Покупець є фізичною особою, надає Продавцю згоду на обробку персональних даних для виконання умов цього Договору та проведення взаєморозрахунків.

2.5. Надана Покупцем згода на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового або в усній формі повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та мету збору персональних даних.

2.6. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без отримання будь-якої додаткової згоди Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

2.7. Покупець підтверджує, що обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити його на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, в тому числі порядок:

- Вибору Покупцем Товару;

- самостійного оформлення Покупцем замовлення;

- здійснення Покупцем оплати замовленого Товару;

- передачі замовлення у власність Покупця (доставка Товару за адресою, вказаною Покупцем під час оформлення Замовлення).

3.3. Цей Договір поширюється на всі види товарів, визначених (розміщених) на веб-сайті.

 

4. УМОВИ І ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЯ В особистому кабінеті

4.1. Реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину здійснюється шляхом створення Користувачем індивідуалізованого логіну та пароля, на підставі яких Користувач здійснює доступ до особистого кабінету після завершення процедури реєстрації.

4.2. Реєстрація в особистому кабінеті Інтернет-магазину не є обов'язковою умовою оформлення замовлення.

4.3. Користувач при здійсненні реєстрації в особистому кабінеті Інтернет-магазину надає Продавцю свої персональні дані шляхом внесення відповідної інформації на сторінці Сайту. Відповідальність, а також усі можливі ризики за достовірність зазначеної в особистому кабінеті несе Покупець.

4.4. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін та пароль, створюваний під час реєстрації. У разі виникнення у користувача підозри про можливість несанкціонованого використання логіну та пароля третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши відповідне письмове повідомлення на електронну адресу Продавця за такими реквізитами: [email protected]

4.5. Під час спілкування користувача / Покупця з представниками Продавця, Покупець зобов'язується дотримуватися загальноприйнятих моральних принципів та комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, образливих виразів, а також погроз та шантажу.

 


5. УМОВИ І ПОРЯДОК купівлі-продажу ТОВАРУ

5.1. Продавець забезпечує складі наявність Товару представленого в Інтернет-магазині. Зображення (фото) Товару є ілюстраціями до нього, і фактичний зовнішній вигляд Товару може відрізнятись від них. Супровідні товари та характеристики не є вичерпними. З метою уточнення інформації щодо цього Товару Покупець може будь-коли звернутися до Продавця.

5.2. Користувач, який має на меті купити Товар в Інтернет-магазині додає відповідний Товар до кошику та оформлює Замовлення.

5.3. Замовлення вважається оформленим з моменту внесення Покупцем персональних даних, у тому числі контактного номера телефону, адреси електронної пошти, а також інформації про спосіб доставки, адресу доставки та спосіб оплати товару.

5.4. Після оформлення Замовлення Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки Товару шляхом направлення Покупцю повідомлення на електронну адресу, вказану Покупцем під час оформлення Замовлення, або вказану в особистому кабінеті Інтернет-магазину, або за допомогою засобів телефонного зв'язку.

5.5. Представник Продавця має право уточнювати деталі Замовлення за допомогою телефонного зв'язку.

5.6. У разі відсутності замовленого Покупцем Товару на складі Продавця, останній повідомляє про це Покупця шляхом направлення повідомлення на електронну адресу, вказану Покупцем під час оформлення Замовлення, або вказану в особистому кабінеті Інтернет-магазину, або за допомогою засобів телефонного зв'язку.

 

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1 Доставка Замовлень здійснюється по всій території України перевізником "Нова пошта", "Укрпошта" або іншими на адресу або відділення, вказані Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2 Доставка Товару Покупцю здійснюється відповідно до розділу «Оплата та доставка» за посиланням https://www.sirco.com.ua/page/oplata-i-dostavka

6.3. Відправка Замовлень здійснюється з моменту його підтвердження Продавцем та погодження з клієнтом, за умови наявності Товару на складі протягом 1-3 днів. Під час доставки Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній у Заявці як Покупець або одержувач. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручено особі, яка може надати точні дані щодо Замовлення. Під час вручення Замовлення Перевізник має право вимагати пред'явлення документа, що засвідчує особу отримувача.

6.4 Замовлення доставляється на вказану Покупцем склад перевізника "Нова пошта", "Укрпошта" або іншими на вказану Покупцем адресу до дверей або відділення. Для отримання Замовлення Покупець пред'являє документ, що засвідчує особу та номер декларації. Номер декларації повідомляється Покупцеві будь-яким із наступних способів:

- Засобами телефонного зв'язку;

- за допомогою мобільного додатку Viber;

- відправляється на вказану Покупцем адресу електронної пошти

- за допомогою SMS-повідомлення.

6.5 Відповідальність за випадкове пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення та проставлення у документах, що підтверджують доставку Замовлення, підписи Покупця (Одержувача).

 

7. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

7.1. Ціна Товару зазначається у національній валюті України – гривні та включає в себе всі передбачені законодавством України налоги.

7.2. Ціна Товару зазначається на Веб-сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованої ціною або анулювання Замовлення.

7.3. Ціна Товару на Веб-сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлення Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.4. Ціна Замовлення Покупця визначається шляхом додавання ціни всіх включених до Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати Покупцем, та зазначається під час оформлення Замовлення.

7.5.Оплата Товару здійснюється у готівковій або безготівковій формі залежно від обраного Покупцем способу оплати.

7.6. Оплата Товару в готівковій формі здійснюється післяплатою:

7.6.1. під час отримання Товару в відділенні Перевізника «Нова пошта», "Укрпошта" та інші;

7.6.2. під час отримання Товару, доставленого кур'єрською службою "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" та іншими;

7.6.3. внесення готівки через будь-який банківський автомат самообслуговування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

7.7. Оплата Товару у безготівковій формі здійснюється:

7.7.1. за допомогою банківської картки MasterCard або VISA, випущених на ім'я Покупця, через платіжну систему LiqРay;

7.7.2. з використанням програмного комплексу Приват24.

7.8. Оплата у безготівковій формі за допомогою платіжних коштів вважається здійсненою у момент отримання Продавцем від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (отримання) коштів, у розмірі вартості замовлених Товарів, на банківський рахунок Продавця.

7.9. Здійснивши оплату вартості Замовлення, в порядку передбаченому цим розділом, Договір вважається укладеним між Покупцем та Продавцем та у Покупця виникають права та обов'язки передбачені цим Договором.

 

8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ

8.1. Товар, який Продавець передає або зобов'язаний передати Покупцеві, повинен відповідати вимогам щодо його якості на момент його передачі Покупцю.

8.2. Всі товари, представлені на веб-сайті, дозволені на продаж на території України.

8.3. Вимоги до безпеки Товару, представленого на Сайті, встановлені Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Постановою Кабінету Міністрів України №753 "Про затвердження технічних регламентів щодо медичних виробів". Порядок обміну (повернення) санітарно-гігієнічних виробів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України щодо реалізації окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року № 172.

 

9. ПОРЯДОК ОБМІНУ (повернення) товарів

9.1. Повернення Товару здійснюється у порядку та на умовах, визначених у Положенні про порядок обміну (повернення) товару, розміщеного за посиланням https://www.sirco.co.ua/page/vozvrat-i-obmen.

9.2. У разі виявлення в момент отримання замовлення (Товара) недоліків Покупець у порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

9.2.1. Обмін після повернення товару;

9.2.2. Повернення коштів після повернення товару;

9.2.3. Усунення недоліків Товару чи компенсації.

9.3. У разі виявлення в момент прийому Замовлення (Товару) суттєвих недоліків, що виникли з вини виробника Товару або "транспортуючої компанії", або фальсифікації товару, підтверджених при необхідності укладанням експертизи, Покупець, у порядку та в строки, встановлені законодавством, має право по своєму вибору вимагати від продавця чи виробника:

9.3.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми, після повернення товару;

9.3.2. Заміни товару на такий самий товар або на аналогічний, з наявних у продавця (виробника), після повернення товару.

9.4. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів", а у разі його невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

9.6. Вимоги Покупця розглядаються після пред'явлення останнім розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

9.7. Вимоги Покупця, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», не підлягають задоволенню, якщо Продавець Виробник доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

9.8. Для здійснення права на розірвання договору Покупець повинен зберігати замовлений товар у незміненому вигляді.

9.9. Враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"» (далі - Перелік), якою затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин, Товар належної якості, представлений на веб-сайті, не підлягає обміну (поверненню), оскільки він зазначений у Переліку та належить до категорії

предмети сангігієни;

непродовольчі товари, зокрема, парфумерно-косметичні вироби.

9.10. У разі настання випадків, передбачених у п. 9.2.1., 9.2.3 та 9.3.11. цього Договору, повернення коштів здійснюється шляхом безготівкового перерахування відповідної суми коштів на банківську картку Покупця, реквізити якої Покупець надає на вимогу продавця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Продавцем реквізитів банківської картки Покупця.

9.11. У разі настання випадків, передбачених п. 9.2.2., 9.2.1. та 9.3.2. цього Договору, доставка товару продавцем, Виробнику та повернення їх Покупцю здійснюється за рахунок Покупця.

 

10. Права та обов'язки

10.1. Продавець має право:

10.1.1. відмовити у укладанні договору, а також повернути сплачені Покупцем кошти, якщо оплата Покупця (платіж) не пройшла перевірку безпеки, передбачену законодавством України, правилами міжнародних платіжних систем та внутрішніми процедурами уповноваженого банку;

10.1.2. вимагати від Покупця надання інформації, яка потрібна на оформлення Замовлення на Сайті;

10.1.3. вимагати від Покупця виконання та дотримання умов цього Договору;

10.1.4. змінювати у односторонньому порядку ціну товару.

10.2. Покупець має право:

10.2.1. здійснювати купівлю Товару на умовах та у порядку, передбаченому цим Договором;

10.2.2. здійснювати повернення Товару неналежної якості у порядку та на умовах, визначених розділом 9 цього Договору та законодавством України;

10.2.3. вимагати від продавця дотримання умов щодо якості та безпеки товару.

10.3. Продавець зобов'язаний:

10.3.1. виконувати Замовлення Покупця у разі здійснення останнім його оплати, залежно від способу оплати Товару, визначених цим Договором;

10.3.2. передати покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформлення замовлення та умов цього Договору;

10.3.3. дотримуватись вимог щодо якості Товару, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

10.3.4. забезпечити конфіденційність та нерозголошення інформації, яку Продавець отримує від Покупця при оформленні останнім Замовлення, у тому числі інформацію про реквізити банківських карток та персональні дані Покупця;

10.3.5. встановлювати однакову ціну Товарів незалежно від статусу Покупця (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

10.4. Покупець зобов'язаний:

10.4.1. виконувати умови цього Договору

10.4.2. виконувати вимоги законодавства України та правил міжнародних платіжних систем щодо здійснення безготівкової оплати Товару, замовленого в Інтернет-магазині;

10.4.3. на вимогу продавця, а також з метою дотримання встановленого цим Договором порядку здійснення купівлі-продажу Товару, надавати Продавцю свої персональні дані, а також реквізити банківської картки, що належить Покупцю;

10.4.4. використовувати під час здійснення Замовлення банківську картку, зареєстровану на ім'я Покупця;

10.4.5. забезпечити наявність достатньої суми коштів на банківській карті, за допомогою якої здійснюється безготівкова оплата товару;

10.4.6. своєчасно та в повному обсязі оплачувати та приймати у Перевізника замовлений в Інтернет-магазині товару.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовленого товару.

11.2. Продавець не несе відповідальності за:

11.2.1. змінений Виробником зовнішній вигляд Товару;

11.2.2. за незначну невідповідність кольорової гами Товару, який може відрізнятися, виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв;

11.2.3. за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення;

11.2.4. за комісію, що утримується банком Покупця під час здійснення оплати Товару;

11.2.5. за строки зарахування коштів Покупця на банківський рахунок Продавця;

11.2.6. за затримку доставки Товару, що відбувається за обставин, що виникли та перебувають поза контролем Продавця;

11.2.7. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та паролів третім особам.

11.3. Покупець несе відповідальність за:

11.3.1. шкода, заподіяна його діями чи діями третіх осіб, авторизацією на веб-сайті за допомогою логіну та паролю Покупця. Покупець звільняється від відповідальності у разі, якщо доведе, що логін та пароль Покупця отримано третіми особами неправомірним шляхом;

11.3.2. за порушення вимог законодавства України та правил міжнародних платіжних систем з безготівкової оплати Товару - у розмірі, визначеному законодавством України та правилами Міжнародних платіжних систем;

11.3.3. за використання банківської картки, зареєстрованої на ім'я третіх осіб – у розмірі, визначеному законодавством України.

11.4. За невідповідність Товару суб'єктивним очікуванням Покупця Продавець не несе відповідальності. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від Товару можуть не відповідати та не співпадати з його суб'єктивним очікуванням, у тому числі тими, що були сформовані на підставі інформації, яка була поширена не Продавцем, та не на його замовлення (обговрення) критиків, у тому числі в соціальних мережах або інших осіб), і тому таку невідповідність і розбіжність не можна вважати неналежним виконанням зобов'язань з боку продавця

 

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Під час реєстрації на веб-сайті Користувач надає Продавцю таку інформацію: ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти, пароль для доступу до особистого кабінету Інтернет-магазину (далі - Персональні дані).

12.2. Користувач / Покупець надаючи продавцю свої Персональні дані, погоджується на обробку персональних даних Продавцем, у тому числі і з метою просування Продавцем Товарів, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Продавцем для виконання умов цього Договору.

12.3. Умови та порядок обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних продавця регулюється Положенням про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, власником яких є продавець.

12.3. Продавець використовує персональні дані користувача / Покупця:

12.3.1. для реєстрації користувача на веб-сайті;

12.3.2. для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;

12.3.3. для оцінки та аналізу роботи Сайту

12.3.4. для визначення переможця в акціях, які проводить Продавець.

12.4. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту користувача/Покупця за його згодою. Користувач / Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують користувача / Покупця про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.

12.5. Продавець має право використовувати технологію "cookies". “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

12.5. Продавець отримує інформацію про ip-адресу користувача / Покупця. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

 

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Інтернет-магазин та надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні через проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні чи інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без нього.

13.2. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення законодавства України.

13.3. Продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок за цим Договором, а Покупець набуває права власності на товар з моменту фактичного вручення Товару посвідчується товарним чеком (накладною).

13.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

 

14. Вирішення спорів

14.1. Усі суперечки та розбіжності щодо цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

14.2. У разі недосягнення згоди спір вирішуватиметься в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 


15. Форс-мажор

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажора), які не існували на момент укладення договору та виникли без волі Сторін (стихійне лихо, пожежа, епідемія, війна, заколот) , акти органів державної влади, які вчиняють дії Сторони незаконними).

15.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, має негайно повідомити про це іншу Сторону.

 


16. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1 Цей Договір вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині.

16.2. Цей Договір діє з моменту його укладення і до виконання сторонами своїх зобов'язань.

Зворотний дзвінок
Запит успішно відправлений!
Ім'я *
Телефон *
Передзамовлення
Передзамовлення успішно відправлен!
Ім'я *
Телефон *
Додати в кошик
Название товара
100 грн.
1 шт.
Перейти в кошик
Заказ в один клик